ZADANIE ZÁKAZKY

- zadanie zákazky od klienta prebieha najlepšie pri osobnom stretnutí, kde sa dohodnú požiadavky na interiér a podrobné podmienky spolupráce

- prvé osobné stretnutie je dobré spojiť aj s návštevou konkrétneho priestoru, kedy môžeme priestor zamerať a zmapovať

- v prípade, že nie je možné priestor fyzicky obhliadnúť príjímame aj dwg. podklady alebo skice riešeného interiéru

PRIEBEH PROJEKTU

- všetky výraznejšie zmeny sa snažíme s klientom odkomunikovať ešte v priebehu navrhovania, aby sme dosiahli čo najväčšiu spokojnosť zákazníka

- klientovi odosielame náhľadové vizualizácie, ktoré mu umožnia rozhodnúť sa pre prípadné zmeny

ODOVZDANIE VÝSTUPU

- klient obdrží portfolio, vďaka ktorému je schopný zabezpečiť samostatnú realizáciu projektu

- portfolio obsahuje vizualizácie doplnené o zoznam použitých nábytkových kusov, kontakty na predajne, rozmery, cenovú reláciu, a celkové farebné a materiálové riešenie