Ako pracujeme

Smetu pre Vás, aby sme Vám pomohli realizovať Vaše predstavy a projekty. Svoju prácu robíme radi a vždy sa snažíme, aby výsledok našej práce bol na tom patrične vidieť.

Architektonické vizualizácie

Pri projektovaní domu, jeho rekonštrukcii alebo pri devoloperskom projekte sa dnes bežne vyhotovujú 3d vizualizácie, ktoré sú dôležitým nástrojom pri prezentácii projektu.

Samotné vizualizácie sa vyhotovújú ešte pred začatím samotnej výstavby a preto sú veľmi dôležitým marketingovým nástrojom, ktorý môže Vášho budúceho klienta prilákať.

Preto nie je úplne zanedbateľné aká kvalita 3d vizualizácii bude prezentovať Váš projekt na ktorom sa tak dlho pracovalo.

Vizualizácie na prvý pohľad

Svojou činnosťou sa snažíme realizovať také vizualizácie, aby jednak jasne informovali klienta o materiálovom, farebnom a architektonickom riešení, ale zároveň klienta oslovili vizualizácie svojou atmosférou, ktorá ho osloví na prvý pohľad.

Je totiž možné úplne identický projekt odprezentovať cez obrázky, ktoré sú bez citu pre kompozíciu, farby, textúru, uhol pohľadu kamery, atmosféry a pod. alebo odprezentovať cez vizualizácie, ktoré budú v sebe obsahovať všetky tieto požiadavky pre kvalitnú vizualizáciu.

 

Produktová vizualizácia

S produktovými vizualizáciami sa stretávame takmer všade a niekedy možno aj bez vedomia, že daná fotografia je iba vizualizáciou.

Firmy ju využívajú často vtedy, keď chcú prezentovať svoj produkt v rôznych variantach, materiáloch a pohľadoch, pretože v mnohých prípadoch ani nemôžu mať všetky kombinácie farieb a štýlov zahrnuté v jednom produkte.

Produktová vizualizácia na mieru

Vďaka rôznym 3D softvérom, ktoré využívame pri práci, sme Vám schopný vyhotoviť vizualizáciu akéhokoľvek Vášho produktu, imitujúci akýkoľvek materiál, z akéhokoľvek pohľadu a z akýmkoľvek osvetlením. Takto vytvorenú virtuálnu scénu nemusíte nikdy skladať, nemusíte nikdy vypnúť svetlá...

jednoducho Vám ostáva stále k dispozícii pre ďalšiu úpravu.

 

 

pomer cena - kvalita

Pre mnohých klientov je cena nezanedbateľnou podmienkou, či si vyberú daného dodávateľa alebo nie.

Tu je dôležité pripomenúť, že výsledná cena odzrkadluje nie len samotnú prácu a jej kvalitu ale predovšetkým aj hardvérové, softvérové a iné materiálove zaťaženie, ktoré sa pohybuje v stovkách eur za mesiac

Pri tvorbe cenovej ponuky vždy zohľadnujeme to čo naozaj potrebujete a snažíme sa prispôsobiť vašim finančným možnostiam.  Rozlišujeme to či daná vizualizácia má iba pomôcť predstave zákaznika pri rekonštrukcii bytu, alebo  ide o finálnu vizualizáciu napr. pre developerský projekt, propagovaný na webe alebo v časopise

Náš tím

Náš tím sa skladá z odborníkov z oblasti 3D grafiky a interiérového dizajnu.

Mgr. Ján Prachár

3D grafik

Má na starosti tvorbu 3D vizualizácii a animácii a za sebou desiatky projektov z oblasti architektonických, produktových vizualizácii či animácii.

 

Bc. Pavlína Mojská

dizajnérka

Pripravuje pre Vás návrhy interiérov.