KTO SME?

Vizualizácie 3D začala svoju činnosť od roku 2017. Je grafickým štúdiom ktoré sa zameriava na vizualizáciu produktov a architektúry.

ČO ROBÍME?

Vytvárame vizualizácie, ktoré sú syntézou umeleckých zručností a najnovších technologických znalostí, čo nám pomáha vytvárať pútavé a za každým originálne vizualizácie. Tvoríme produktové a architektonické vizualizácie s možnosťami VR a AR implementácie.

cam_2_final_verzia_02_web

NÁŠ TÍM

Ján Prachár

3D LEAD, founder

Juraj Prachár

projektový manažer

info@vizualizacie3d.eu

0950 864 105

Peter Alakša

CG artist

Daniel Marko

CG artist

Pavlína Mojská

externá dizajnérka