Vizualizácia Kostolište B

Klient: Atops Development, s.r.o.

rok: 2018

Obsah: 6 exteriérových vizualizácii

Viac info o developerskom projekte nájdete na https://www.novaalejmartinabenku.sk/o-projekte/