2: Pre všetkých ostatných vyhotovujeme ponuku individualne.