3D maskot pre Cultus Ružinov

Klient: Cultus Ružinov a.s.
Rok: 2016

Obsah projektu tvorili návrhy maskotov, 3d modelovanie, rendering a záverečnú kompozíciu. Výsledkom sú vizualizácie z rôznymi pózami maskota.

Detail projektu

Objednávateľom 3D maskota bol Cultus Ružinov a.s., ktoreho úlohou je predovšetkým organizovanie podujatí pre mestskú časť Ružinov v Bratislave. Vytvoreného maskota budú používať pri svojej marketingovej komunikácii, predovšetkým pre detskú kategóriu.

Z hlavných požiadavok klienta bolo aby sa maskot odvíjal z nového loga organizácie.

 

KONCEPT MASKOTA

Návrhovú časť tvorilo vytvorenie dvoch odlišných variant maskota, v podobe skíc a grafického návrhu. V tejto časti projektu sa intenzívne komunikovalo s klientom aby sme sa spolu dostali k prijateľnej podobe maskota.

PostavickaV_03 R1

Spomedzi dvoh návrhov bola vybraná varianta vtáčika, ktorá sa farebne i tvarovo odvíja z loga. Tento variant bol potom ešte tvarovo upravovaný a vylepšovaný, až sa prišlo k výslednej podobe grafického návrhu aj s variantami trička pre maskota s logom Cultusu Ružinov. Návrh vtáčika sa snaží zachovávať jeho tvar v základných geometrických tvaroch, vizuálnej čistote a v použití troch základných farieb žltej, červenej a oranžovej.

 

Kultusacik

Poslednú časť konceptu maskota tvorila príprava na 3d modelovanie, to znamená že boli vyhotovené skice z viacerých pohľadov zboku, spredu, zhora aby sa pri 3d modelovaní tvar maskota príliš neodlišoval od pôvodného zámeru. Taktiež boli vytvorené skice jednotlivých póz maskota.

 

IMG_20160609_160716

 

3D MODELOVANIE

Táto časť spočíva vo vytváraní 3d modelu, riešenia materiálov a textúr a doplnkových efektov ako bolo v tomto prípade vytvorenie jemného peria na tele vtáčika. Taktiež pre účely možnosti pózovania maskota musela byť vytvorená kostra. V priebehu tejto činnosti sa ešte tvar maskota jemne upravoval a tiež sa dospelo k riešeniu maskota so šálom.

obr05

 

GRAFICKÝ VÝSTUP

Ako výsledné vizualizácie sa vytvorili štyri varianty póz maskot so zapracovaním loga a pozadím. Všetky vizualizácie boli vytvorené v rozlíšení 1920×1080 pixelov.