ZADANIE ZÁKAZKY

– zadanie zákazky od klienta prebieha najlepšie pri osobnom stretnutí, kde sa dohodnú požiadavky na interiér a podrobné podmienky spolupráce

– prvé osobné stretnutie je dobré spojiť aj s návštevou konkrétneho priestoru, kedy môžeme priestor zamerať a zmapovať

– v prípade, že nie je možné priestor fyzicky obhliadnúť príjímame aj dwg. podklady alebo skice riešeného interiéru

PRIEBEH PROJEKTU

– všetky výraznejšie zmeny sa snažíme s klientom odkomunikovať ešte v priebehu navrhovania, aby sme dosiahli čo najväčšiu spokojnosť zákazníka

– klientovi odosielame náhľadové vizualizácie, ktoré mu umožnia rozhodnúť sa pre prípadné zmeny

ODOVZDANIE VÝSTUPU

– klient obdrží portfolio, vďaka ktorému je schopný zabezpečiť samostatnú realizáciu projektu

– portfolio obsahuje vizualizácie doplnené o zoznam použitých nábytkových kusov, kontakty na predajne, rozmery, cenovú reláciu, a celkové farebné a materiálové riešenie