Pozrite si ukážky kvality 3D modelu situácie

Ak chcete napr. tú najvyššiu kvalitu. Zvoľte v cenníku všetky políčka.

prázdna situácia Vs Stafáž

stafáž Vs detaily na bytovkach

Detaily na bytovkách Vs okolité budovy (bez terás, slnečníkov)

okolité budovy (bez terás, slnečníkov) VS okolité budovy s detailamy