Ako využiť potenciál vizualizácii tak, aby vám to prinieslo úspech v predaji

 

Najdôležitejšie informácie z článku

  1. Vizualizácie majú dve základné vlastnosti: informatívnu a výtvarnú

  2. Odkomunikujte s vizualizátorom kvality projektu

  3. Krásny obrázok ovplivňuje to či vám potenciálny zákazník vstúpi na web

  4. Nadpisy na webe musia súvisieť s obrázkom a tlačítko musí vyzývať ku konkrétnej akcii

  5. Naplánujte si web a obrázky vyberajte na pripravený web

 

4 minúty čítania

 

Asi ťažko si vieme predstaviť predpredaj nehnuteľnosti len z papiera či výkresov. Zákazníkova predstava o budúcej nehnuteľnosti je kľúčová. Úspešnosť predaja je preto viazaná aj na vizualizácie, ktoré dávajú klientom predstavu ako bude celý projekt vyzerať.

 

Vizualizácie Vás totiž povedú celým ďalším marketingom, ako podklady pre tvorcov webov, marketingové agentúry a realitné kancelárie.

Svoj marketingový účel splnia však až vtedy, keď ich budete vedieť správne vytvoriť a následne použiť.

V tomto článku sa budeme zaoberať tým, aké kvality by vizualizácia mala mať, aké kvality by mal mať ich tvorca (vizualizátor) a ako by mal byť využitý ich potenciál na budúcom webe.

 

Skúsený vizualizátor vie že vizualizácia predáva najmä vtedy, ak má dve vlastnosti. Informatívnu a výtvarnú.

 

1. Informatívna časť slúži aby bol zákazník oboznámený s kvalitami projektu. Skúsený vizualizátor vie, že vy tieto kvality poznáte. Dajte si veľmi záležať na tom aby ste mu vedeli tieto kvality vysvetliť a povedať mu čo považujete za najväčšie bonusy a prínosy vášho projektu. Vizualizátor sa bude snažiť potom tieto poznatky preniesť do obrazu a vy ho v tom budete kontrolovať. Ak ste manažér projektu a nie zároveň projektant, prepojte vizualizátora buď s projektantom alebo sa snažte prerozprávať to čo vám projektant o projekte povedal.

2. Výtvarná stránka vizualizácie spočíva jednoducho v tom, že sa nám vizualizácia javí krásna.

Vizualizátori by mali byť ľudia, ktorý vedia veľmi dobre narábať z umeleckými prostriedkami farbou a kompozociou. Tieto prostriedky totiž veľmi ovplivňujú ľudské vnímanie a pocity a tým pádom aj to či na daní obrázok klikne ďalej alebo nie. Dalo by sa povedať, že krásny obrázok je vstupná brána pre úspešný predaj. Aby bola vaša komunikácia efektivna mali by ste sa orientovať v základných pojmoch a definíciach o – farbe, farebných schémach, kompozicii, zlatom reze, líniach a tvaroch, akcente symetrii a pod.

Zabudnutie informatívnej alebo výtvarnej stránky vytvára z vizualizácie len polovičný produkt. Buď je podaná iba technicky a informatívne, alebo je podaná príliš umelecky a človek z nej nič nevyčitá. Ani jedna ani druhá varianta vám 100% úspech u zákazníka neprinesie. Typickým príkladom z mojej praxe bolo keď mi projektová managerka povedala: Vizualizácia je pekná ale nič mi nehovorí.

 

Zabudnutie informatívnej alebo výtvarnej stránky vytvára z vizualizácie len polovičný produkt. „

 

Ak si dávate robiť vizualizáciu exteriéru a prezentujete nejakú konkrétnu časť lokality zamerajte sa sa na detail a ľudí. Tí totiž vytvárajú emócie. Často krát je vhodný až taký detail, aby ľudom bolo vidieť do tváre. To znamená, že vizualizácia musí byť robená tak ako keby sa fotograf nachádzal priamo na mieste a fotil ľudí.

Inak je to samozrejme pri vizualizáciách zhora, kde je cieľom zobrazenie lokality. Tu prevažuje informatívna časť. Avšak aj tu máme k dispozícii umelecké prostriedky. Správne nastavenie času dňa, farieb a počasia sú nevyhnutné pri plánovaní tvorby kvalitného obrazu. Tu je dôležité, že ak budete opäť aspoň trochu poznať niektoré umelecké prostiredky ktoré používa vizualizátor budete spolu môcť efektívne a tvorivo komunikovať, prípadne sa v niektorých otázkach aj na neho spoľahnúť.

 

Ako využiť vizualizácie na webe

 

Web developeri sú ľudia ktorý vám vytvárajú web ako ďalší stupienok v schodisku marketingu. Obsahom každého webu sú informácie a jednou z nich sú obrázky, ktoré dostanú od vizualizátora. Preto je práca web developera a vizualizátora úzko spätá. Web developer totiž musí využiť silu týchto obrázkov alebo videi.

Ako?

Pútavý alebo ešte lepšie výstižný nadpis sú základ. Nadpis musí vystihovať obrázok alebo s ním súvisieť. K tomu je nutné pridať tlačítko, ktoré na základe obrázku a nadpisu k niečomu vyzýva. Napr. tlačitko s textom „pozrieť ponuku, pozrieť byty sú idealne“ Chcete totiž predávať a nie len ukazovať obrázky.

Pri tvorbe webov sa učte vždy od najlepších. Pozrite spolu s vašim dodávateľom webu stránky najväčšich developerov ako su Lucron, Cresco, Penta alebo J&T, Corwin. HB Reavis. Aj keď máte menšie projekty vždy sa tam dá niečo nájsť aj pre Vás. Pri inšpírácii týchto webov vychádzame z toho, že nie sú robené len tak, ale pomocou osvedčených šablón a načo ich teda skúšať odznova keď máte inšpiráciu po ruke. Nadpisy a tlačitka. To najvac si všímajte. Pretože tlačitka vedú zákazníka k určenému cieľu. Ku kúpe!

 

Ak chcete byť naozaj vysoko efektívny naplánujte si najprv obsah webu (čiže text a stránky) a obrazky vyberajte k nim“

 

Myslím však, že ak chcete byť naozaj vysoko efektívny naplánujte si najprv obsah webu (čiže text a stránky) a obrázky vyberajte k nim, pretože texty tvoria skutočný obsah a zmysel a obrázky majú tento obsah len podčiarknúť. Ak si ich takto naplánujete využijete ich marketingový ponteciál. V opačnom prípade sa totiž môže stať že obrázky, ktoré si objednáte u vizualizátora síce využijete a dáte na web, ale nebudú sa k textom hodiť. V najhoršom prípade skončia možno v sekcii galéria, kde pravdepodobne nebudete mať takmer žiadnu návštevnosť. A to je veľká škoda peňazí.

 Potrebujete sa niečo spýtať? Sme tu pre Vás.

Juraj Prachar – projektový manažér