Čo je to vizualizácia podľa šablóny?

Vizualizácia podľa šablón je novým typom produktu, ktorý má za cieľ udržať kvalitu vizualizácii a znižiť časové náklady na minimum, čo sa prirodzene odrazí na cene. Hlavným spôsobom ako to dosiahnúť je použivať overené a prednastavené nastavenia farieb, svetiel a objektov, ktoré spolu vytváraju harmóniu. Všetky objekty sú 3D modely a tak je ich implementácia veľmi jednoduchá a netreba k nej žiadna postprodukcia.

Ako si vybrať šablónu.

Každý obrázok predstavuje jednu šablónu. Pod každou šablónou sú miniatúry objektov, ktoré je možné v šablóne použiť. Vegetácia sa skladá väčšinou z ornamentálnych tráv a okrasných kríkov, ktoré sú typické pre minimalistické záhrady.

Leto - deň