Úspešnosť Vášho webu súvisí s pochopením ako ľudia čítajú

Úspešnosť Vášho webu súvisí s pochopením ako ľudia čítajú

Najdôležitejšie informácie z článku

  1. Ľudia si Vašu stránku nečítajú ale skenujú, a to je rozdiel
  2. Človek si na bežnej stránke prečíta len 20% slov
  3. Praktická ukážka ako využiť poznatky pri zmene webu
  4. Zoznámite sa s princípmi behaviorálnej ekonómie
  5. Ľudia sú ochotní zaplatiť viac, ak je popis produktu písaný s dôrazom na detaily, nuansy a jedinečnosť.

6 minút čítania

Vytvorenie úspešného užívateľského rozhrania webu, nemusí byť ľahká záležitosť. Celou touto problematikou sa zaoberá User experience design (UX.), ktorého cieľom je zjednodušiť používanie produktu alebo služby pre používateľa. [1]

Inak jednoducho povedané, aby sa Vám návštevník na webe nestratil a mal pozitívnu skúsenosť s Vašou značkou.

V tomto krátkom článku by som rád popísal niekoľko princípov. Ako sprehľadniť užívateľské prostredie webu bez toho, že by ste si teraz hneď museli zaplatiť externú firmu s UX. https://www.adital.sk/

I keď do budúcnosti to môže byť veľmi správny krok, pre rast a vyniknutie vašej firmy pred ostatnými. Vyskúšať niektoré princípy si však môžete už teraz.

Začneme hypotézou

Aj vy keď prídete na stránku sa snažíte na začiatku hlavne zorientovať a získať informáciu, ktorá je pre Vás relevantná? Aby sme postupne odhalili prečo to tak je a ako podľa toho upraviť web musíme si vedieť odpovedať na ďalšiu otázku.

Ako pozeráme a čítame?

Pri prezeraní obrazu v skutočnosti oko nevníma celý obraz súvisle.

V krátkom okamihu oko vidí ostro len veľmi malú časť. Pomocou skokovitých pohybov očí (sakád) preskakuje z miesta na miesto pričom zameriava (fixuje) oko len na málo oblastí, ktoré ho zaujmú a tým získava prehľad o celom obraze. [2] Počas týchto fixácii dochádza k dôležitej extrakcii informácii. [3]

Existuje štúdia https://www.nngroup.com/articles/how-little-do-users-read/ ktorá potvrdzuje, že na priemernej webovej stránke si prečíta človek iba 20% slov. Je to preto, že väčšina užívateľov používa pri čítaní tzv. Skenovanie [4] textu čo zahŕňa hlavne: čítanie nadpisov a prvej vety v odstavcoch na základe, ktorej zistia či sa im ďalej vyplatí pokračovať alebo nie.

Skenovanie aj keď je iba podvedomé, či automatické umožňuje v skutočnosti človeku fixovať oko len na najdôležitejšie (body) informácie z webu a všetky nerelevantné ignorovať.

„Skenovanie, aj keď je iba podvedomé, umožňuje v skutočnosti človeku fixovať oko len na najdôležitejšie body“

Z uvedeného vyplýva, že je pre nás absolútne podstatné aby nadpisy a obrázky na ktoré – správne predpokladáme -, že sa bude oko fixovať, jasne výrazne oddelíme od iných nadpisov a iného obsahu. Týmto spôsobom návštevníkovi jednoznačne uľahčíme skenovanie, ktoré ho bude viesť k prehľadnému čítaniu. Táto pravda ešte viac platí pre skutočnosť, že približne 50% návštev webu je z mobilných zariadení, kde je veľmi obmedzená plocha na to čo chcete človeku ukázať.

Jeden z veľkých problémov webov býva práve to, že nie sú vytvárané na základe tohto jednoduchého poznatku, čo v praxi vyzerá tak, že jednotlivé informácie sú zliate s ostatnými a nevieme rýchlo oddeliť jeden celok od druhého. Môžeme to prirovnať takému príkladu ako keby sme napísali esej bez obsahu, kapitol, nadpisov a akýchkoľvek odstavcov. Takýto text by sme nedokázali preskenovať a nevedeli by sme z neho vytiahnuť nič okrem prvej a poslednej vety, pretože by sme nevedeli nič medzitým oddeliť.

Naopak profesionálne weby, či je to už intuitívne alebo zámerné, tento poznatok o pohybe a skenovaní využívajú.

Praktická ukážka

Na nasledujúcich dvoch obrázkoch si ukážeme ako jednoducho aplikovať poznatok o čítaní pre zmenu webu. Využili sme pri tom stránku jedného vybraného developera. [5] Pozrite si ako sme jednoduchým spôsobom sprehľadnili web.

Obrázok 1

Obrázok 2

Využitie behaviorálnej ekonómie

V návrhu zlepšenia sa nachádza ešte jedna zaujímavá vec. Tak ako asi žiadny odbor ani User experience design (UX.) nie je osamotený. Jeden s veľmi dôležitých pilierov UX dizajnu, o ktorom ešte mnohí nevedia je využitie princípov behaviorálnej ekonómie.

Viac o behaviorálnej ekonómii sa môžete dozvedieť na nasledujúcich odkazoch

https://www.marketinger.sk/free-times/naucte-sa-vyuzit-principy-behavioralnej-ekonomie-na-zvysenie-miery-konverzie-v-e-shope

alebo

Pozrime sa bližšie na odstavec, ktorý sme dali pod tento nadpis.

“ Ľudia sú ochotní zaplatiť viac, ak je popis produktu písaný s dôrazom na detaily, nuansy, náročnosť výroby či jedinečnosť. „

Čo by ste si pomysleli o tejto nehnuteľnosti?

Možno…Je to zaujímavé, rád by som sa na to pozrel bližšie?

Použili sme pri ňom jeden z princípov behaviorálnej ekonómie tzv. Framing, alebo inak kontext prezentácie. “ Ľudia sú ochotní zaplatiť viac, ak je popis produktu písaný s dôrazom na detaily, nuansy, náročnosť výroby či jedinečnosť. „ [6]

Nie je vôbec nepodstatné ako danú nehnuteľnosť odprezentujete a aký dôraz dáte na tvorbu textov a v akom poradí. Príkladom je systém čo najlepšieho usporiadania jedál v jedálnych lístkoch reštaurácií (využívajúci aj takzvaný anchoring – koncept ukotvenia pri cenotvorbe), kde je takisto veľmi dôležité, ako lákavo servírované jedlo popíšete.[7]

S týmto systém pracujú aj realitné kancelárie, ktoré pracujú s homestagingom. [8]

Možno si poviete, že písanie bohatých textov o produktoch, to ste už dávno vedeli. Pravdou však je že behaviorálna ekonómia prináša veľké množstvo princípov a ich cielené používanie v praxi je určite spoľahlivejšie ako sa spoliehať na svoju intuíciu čo je efektívne a čo nie. Preto nie je zlé sa na ňu hlbšie pozrieť a načítať si ju.

Páčil sa Vám článok? Zbierajte užitočné informácie od nás pravidelne.

Share your thoughts